Meist

Lamiks on mitmekülgseid ehitusega seonduvaid  teenuseid pakkuv ehitusfirma, kes vastutab loodava keskkonna eest ja kohandab oma tegevust keskkonna ja  ühiskonna nõudmiste järgi. Oma ehitusprojektides arvestame kõiki tellija individuaalseid ootusi ja nõudmisi.

Ehitame vigadeta, teostame tööd tähtaegselt ja vastavalt ehitustehnoloogiale. Kasutame parimaid saadaolevaid tehnoloogiaid ja materjale. Täidame kõiki õiguslikke ja muid nõudeid. Kasutame looduslikke ressursse efektiivselt ja säästlikult. Rakendame meetmeid keskkonna saastamise vältimiseks. Ehitame ohutult, väldime vigastusi ja kahjustusi.  Arendame ja koolitame oma töötajaid, tõstmaks nende professionaalsust ja teadlikkust.

Ettevõtte juhtkond püstitab eesmärgid ja tagab nende täitmise kaudu juhtimise süsteemi toimivuse pideva parendamise.